Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Ethiopiaለውጥ

Languages

ለክፍት የሥራ ቦታ ሲያመለክቱ የሚያስፈልጎት

Security Guard

 የሚስማማዎት ክፍት የሥራ ቦታ ማስታወቂያዎች አገኙ፤ ከዚያስ?

ብዙ የስራ መፈለጊያ ማመልከቻዎችን መሙላት፣ ሲቪዎን እና ሌሎች አባሪ ሰነዶችን (የትምህርት ወይም የሥልጠና ማስረጃዎች እና የመሳሰሉትን) ለሚመለከታቸው ሁሉ መላክን ይጠይቃል፡፡ ይህም ሲደረግ አንዳንድ ቅደም ተከተሎችን መጠበቅና መዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡ ስለእነዚህንም በዚህ ክፍሎች ልናሳውቆት እንሞክራለን።

2.69231
አማካይ: 2.7 (13 votes)
እርስዎ የሚሰጡት ደረጃ: ማንም
© የቅጂ መብት 2001 - 2017 One Global Economy Corporation